maandag 26 november 2012

Agrocycle Event

Morgen in Brussel een interessant event over kringloopsluiten in de Vlaamse agrovoedingsketen: Kringloopsluiten, een verhaal zonder einde

"In de Vlaamse agrovoedingsketen zijn al heel wat toepassingen gangbaar die neven- en reststromen tot een minimum beperken of benutten als nieuwe grondstof. Maar er zijn ongetwijfeld nog veel mogelijkheden om kringlopen te sluiten. Door zuiniger en efficiënter om te springen met materialen, energie en water werkt de sector mee aan de grote uitdaging om te komen tot een milieuvriendelijke en duurzame samenleving."
Meer informatie is hier te vinden

maandag 5 november 2012

Studiedag Multi-Actor Governance

De studiedag over multi-actor governance "De scheidsrechter treft geen doel: de overheid als speler", georganiseerd door de OVAM in samenwerking met Cycloop was een succes! Reflectie over en uitwisseling tussen maatschappelijke initiatieven en overheidsambtenaren, in een wereld waarin sturing van alle kanten komt, stond centraal op deze studiedag.

De dag werd aan elkaar gepraat door Koen Sips (Point Consulting & Cycloop), met een keynote van Katrien Termeer (Wageningen Universiteit) over publiek leiderschap en maatschappelijke innovatie, een praktijkverhaal van Koen Wynants (Antwerpen aan 't woord) over bodemsanering in de kanaalzone van Beerse, een bijdrage over overheidsrollen door Art Dewulf (Wageningen Universiteit & Cycloop), een reeks parallelle case-presentaties door maatschappelijke initiatiefnemers die de overheid tegenkomen, en een afsluitend panel met Marc Craps (HUBrussel & Cycloop), Katrien Termeer en Jan van Damme (Instituut voor de Overheid).

Dankzij OVAM en Nele Ostyn is er al een dagcompilatie op video beschikbaar met een indruk van de hele dag:


Studiedag M-A-G I Dagcompilatie from Nele Ostyn on Vimeo.

De keynote speech door Katrien Termeer (Professor Bestuurskunde aan Wageningen Universiteit) werd algemeen gesmaakt en leverde ook stof voor discussie op. De keynote is hier ook nog eens te bekijken (deel 1 en deel 2):


Studiedag M-A-G I Katrien Termeer - deel I from Nele Ostyn on Vimeo.Studiedag M-A-G I Katrien Termeer - deel II from Nele Ostyn on Vimeo.

De presentaties van de studiedag zijn te vinden op http://www.ovam.be/jahia/Jahia/pid/2638

zondag 4 november 2012

Appreciatieve inquiry en partnerschappen in nGO

In het oktobernummer van het tijdschrift nGO is het centrale thema "partnerschappen in ontwikkelingssamenwerking", gebaseerd op interviews met mensen met terreinervaring, onder meer met Marc Craps over partnerschappen (HUBrussel, Cycloop).
In een eerdere editie verscheen ook een stuk over Appreciative Inquiry (AI), naar aanleiding van het symposium over AI en ontwikkelingssamenwerking op de World Appreciatieve Inquiry Conference eerder  dit jaar in Gent.

woensdag 3 oktober 2012

Programma Studiedag Multi-Actor Governance 25 okt
Multi-actor Governance 25 oktober 2012
'De scheidsrechter treft geen doel: de overheid als speler’
Studiedag Multi-actor Governance - 25 oktober 2012
OVAM, MechelenDe OVAM, ism Cycloop, nodigt u uit voor een afwisselende studiedag over multi-actorsamenwerking binnen het overheidsbeleid. Er wordt veel verwacht van samenwerking en maatschappelijke co-creatie van beleid. Om doel te treffen, moet de overheid kennis en competenties ontwikkelen om kansrijke samenwerkingsrelaties te creëeren en valkuilen vermijden.


Wat is multi-actor-governance? Wanneer is er wel of geen samenwerking nodig? Hoe stimuleren we draagvlak en betrokkenheid? Welke rollen kan de overheid opnemen bij maatschappelijke verandertrajecten? Welke inzichten, verbeterideeën en uitdagingen kan ik hieruit afleiden voor mijn eigen werksituatie?

Met aansprekende sprekers en interactieve sessies bekijken we de relatie tussen overheid, bedrijven, burgers, middenveldorganisaties, NGO's, kennisinstellingen en financiers. Hoewel er veel aandacht is voor bottom-up (burger)initiatief en maatschappelijke betrokkenheid rond duurzaamheidsvraagstukken, biedt het programma aanknopingspunten voor iedereen die interesse heeft in multi-actorbeleid.

Programma

08u30-09u00 Onthaal en koffie
09u00-09u30 Welkom, doelstelling van de dag en kennismaking Elmar Willems (OVAM), Koen Sips (Cycloop)
09u30-10u30 Keynote & vragenronde: Publiek leiderschap en innovatie in netwerken Katrien Termeer (Universiteit Wageningen)
10u30-10u50 Pauze
10u50-12u00 Praktijkgetuigenis & vragenronde: de vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud: zelf de natuur in je buurt in handen nemen Piet De Becker (Werkgroep Doode Bemde)
12u00-13u00 Lunch
13u00-13u30 Succesfactoren in multi-actor governance en rollen voor overheidsactoren Art Dewulf (Cycloop), Johan Hovelynck (Cycloop)
13u30-15u00 Parallelle workshops met praktijkgetuigenissen*
15u00-15u20 Pauze
15u20-16u20 Panelgesprek & vragenronde: conclusies van de dag en bllik vooruit Marc Craps (Cycloop), Katrien Termeer (Universiteit Wageningen), Jan Van Damme (Instituut voor de Overheid)
16u20-16u30 Slotwoord Elmar Willems (OVAM), Koen Sips (Cycloop)
16u30 Receptie


*U kiest op de dag zelf welke workshop u bijwoont. Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen staan de volgende onderwerpen genoteerd:

Workshopsessies Spreker
Antwerpen aan het woord
Burgerparticipatie, tot hoever?
Jan Vincke
Transition Towns
Transitiebewegingen, gehinderd of versterkt door beleid?
Marc Van Hummelen
C2C-Onderwijs
Kunnen spontane opleidingsinitiatieven het secundair onderwijs veranderen?
Paul Verbruggen
Ecopower
Met duurzame energie richting een coöperatieve economie?
Dirk Vansintjan
Biogrondfonds
Investeren in biolandbouw, haalbare kaart?
Geert Iserbyt
LOGO Kempen
Hoe ondersteunt een lokaal milieu-gezondheidsplan de bodemsanering in Kanaalzone Beerse?
Koen Wynants


De inschrijvingsperiode loopt tot 18 oktober 2012. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 150 personen. Voor meer informatie, bel of mail naar Astrid Verheyen, astrid.verheyen@ovam.be, tel. 015 284 528.zondag 9 september 2012

De scheidsrechter treft geen doel: de overheid als speler


Een afwisselende studiedag met prikkelende presentaties, praktische cases en workshops zal plaatsvinden op 25 oktober 2012 in de OVAM te Mechelen, georganiseerd door de OVAM in samenwerking met Cycloop. De studiedag is gericht op mensen binnen overheidsorganisaties die willen stil staan bij strategische vragen rond sturing en beleid.

"De scheidsrechter treft geen doel: de overheid als speler"

Vergaand samenwerken is onvermijdelijk geworden als het gaat om belangrijke maatschappelijke veranderingen en projecten. Een goede afstemming tussen verschillende invalshoeken, belangen en instanties is noodzakelijk.
Zo ook voor de OVAM, die al een tijd aan de slag is met de verruiming van het traditionele afvalstoffenbeleid naar een duurzaam materialenbeheer. Het duurzaam materialenbeheer werd opgenomen als één van de 13 grote maatschappelijke uitdagingen binnen Vlaanderen in Actie. Voor deze en andere transversale thema’s geldt dat er veel verwacht wordt van samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid.
Maar samenwerking ontstaat niet vanzelf en samenwerkingsverbanden lossen hun belofte vaak niet of niet volledig in. Maken netwerken en overlegplatformen in de praktijk het verschil? Om doel te treffen, is het ontwikkelen van kennis en competenties om kansrijke samenwerkings-relaties te creëren en valkuilen te herkennen, van groot belang.
Deze studiedag gaat graag in op de veranderende rollen en rolverdeling bij beleidsvraagstukken waarbij overheden, bedrijven, burgers, middenveldorganisaties, NGO’s, kennisinstellingen, financiers, etc. betrokken zijn. Hoe wordt aan dergelijke multi-actor-samenwerking sturing gegeven en wie neemt daarin dan welke rol op? Welke inzichten, verbeterideeën en uitdagingen kan ik hieruit afleiden voor mijn eigen werksituatie?
De aanleiding voor deze studiedag zijn de ervaringen van de OVAM met het thema governance binnen duurzaamheidsvraagstukken, zoals bij het ViA-traject en het Europees Interreg project “Cradle to Cradle Network” (2010-2011), maar er komen verschillende cases aan bod. Er is ruime mogelijkheid om kennis uit te wisselen met de andere deelnemers. Katrien Termeer van de Universiteit Wageningen (NL) geeft een keynote over multi-actorgovernance en de rol(len) van overheidsactoren.
We richten ons tot medewerkers, projectleiders, diensthoofden, en leidend ambtenaren uit de overheid. Dit zowel vanuit het Vlaamse Gewest, de provincies en de gemeentes, als de autonome en semi-autonome overheidsbedrijven.
Een meer gedetailleerd programma en een mogelijkheid tot inschrijving vindt u binnenkort op de OVAM website, maar noteer 25 oktober alvast in uw agenda!

vrijdag 4 mei 2012

Tweede editie van cursus Multi-Actor Collaboration

De tweede editie van de door VLIR-UOS gesponserde cursus "Facilitating multi-actor collaboration for sustainable resources management", verzorgd door Cycloop aan de HUBrussel, was een groot succes! Meer informatie vind je op onze Engelstalige website:  http://cycloopnetwork.blogspot.com/2012/05/second-edition-of-multi-actor.html

donderdag 8 maart 2012

Change Alliance workshop over "Sustaining Multi-Stakeholder Processes in Africa"

De Change Alliance, waarvan Cycloop lid is, organiseert een interessante workshop over multi-actor samenwerking in Afrika. Voor meer informatie zie Change Alliance Seminar Sustaining Multi-Stakeholder Processes in Africa op de Engelstalige Cycloop website.

woensdag 29 februari 2012

Schaalvraagstukken

Voor wie geïnteresseerd is in schaalvraagstukken en hoe verschillende governance benaderingen daarmee omgaan, hieronder een artikel uit het tijdschrift "Bestuurskunde". Een Engelstalige en meer wetenschappelijk onderbouwde versie van dit artikel is eerder verschenen in het open access tijdschrift Ecology and Society (http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/art29/).