zondag 9 september 2012

De scheidsrechter treft geen doel: de overheid als speler


Een afwisselende studiedag met prikkelende presentaties, praktische cases en workshops zal plaatsvinden op 25 oktober 2012 in de OVAM te Mechelen, georganiseerd door de OVAM in samenwerking met Cycloop. De studiedag is gericht op mensen binnen overheidsorganisaties die willen stil staan bij strategische vragen rond sturing en beleid.

"De scheidsrechter treft geen doel: de overheid als speler"

Vergaand samenwerken is onvermijdelijk geworden als het gaat om belangrijke maatschappelijke veranderingen en projecten. Een goede afstemming tussen verschillende invalshoeken, belangen en instanties is noodzakelijk.
Zo ook voor de OVAM, die al een tijd aan de slag is met de verruiming van het traditionele afvalstoffenbeleid naar een duurzaam materialenbeheer. Het duurzaam materialenbeheer werd opgenomen als één van de 13 grote maatschappelijke uitdagingen binnen Vlaanderen in Actie. Voor deze en andere transversale thema’s geldt dat er veel verwacht wordt van samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid.
Maar samenwerking ontstaat niet vanzelf en samenwerkingsverbanden lossen hun belofte vaak niet of niet volledig in. Maken netwerken en overlegplatformen in de praktijk het verschil? Om doel te treffen, is het ontwikkelen van kennis en competenties om kansrijke samenwerkings-relaties te creëren en valkuilen te herkennen, van groot belang.
Deze studiedag gaat graag in op de veranderende rollen en rolverdeling bij beleidsvraagstukken waarbij overheden, bedrijven, burgers, middenveldorganisaties, NGO’s, kennisinstellingen, financiers, etc. betrokken zijn. Hoe wordt aan dergelijke multi-actor-samenwerking sturing gegeven en wie neemt daarin dan welke rol op? Welke inzichten, verbeterideeën en uitdagingen kan ik hieruit afleiden voor mijn eigen werksituatie?
De aanleiding voor deze studiedag zijn de ervaringen van de OVAM met het thema governance binnen duurzaamheidsvraagstukken, zoals bij het ViA-traject en het Europees Interreg project “Cradle to Cradle Network” (2010-2011), maar er komen verschillende cases aan bod. Er is ruime mogelijkheid om kennis uit te wisselen met de andere deelnemers. Katrien Termeer van de Universiteit Wageningen (NL) geeft een keynote over multi-actorgovernance en de rol(len) van overheidsactoren.
We richten ons tot medewerkers, projectleiders, diensthoofden, en leidend ambtenaren uit de overheid. Dit zowel vanuit het Vlaamse Gewest, de provincies en de gemeentes, als de autonome en semi-autonome overheidsbedrijven.
Een meer gedetailleerd programma en een mogelijkheid tot inschrijving vindt u binnenkort op de OVAM website, maar noteer 25 oktober alvast in uw agenda!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten