woensdag 3 oktober 2012

Programma Studiedag Multi-Actor Governance 25 okt
Multi-actor Governance 25 oktober 2012
'De scheidsrechter treft geen doel: de overheid als speler’
Studiedag Multi-actor Governance - 25 oktober 2012
OVAM, MechelenDe OVAM, ism Cycloop, nodigt u uit voor een afwisselende studiedag over multi-actorsamenwerking binnen het overheidsbeleid. Er wordt veel verwacht van samenwerking en maatschappelijke co-creatie van beleid. Om doel te treffen, moet de overheid kennis en competenties ontwikkelen om kansrijke samenwerkingsrelaties te creëeren en valkuilen vermijden.


Wat is multi-actor-governance? Wanneer is er wel of geen samenwerking nodig? Hoe stimuleren we draagvlak en betrokkenheid? Welke rollen kan de overheid opnemen bij maatschappelijke verandertrajecten? Welke inzichten, verbeterideeën en uitdagingen kan ik hieruit afleiden voor mijn eigen werksituatie?

Met aansprekende sprekers en interactieve sessies bekijken we de relatie tussen overheid, bedrijven, burgers, middenveldorganisaties, NGO's, kennisinstellingen en financiers. Hoewel er veel aandacht is voor bottom-up (burger)initiatief en maatschappelijke betrokkenheid rond duurzaamheidsvraagstukken, biedt het programma aanknopingspunten voor iedereen die interesse heeft in multi-actorbeleid.

Programma

08u30-09u00 Onthaal en koffie
09u00-09u30 Welkom, doelstelling van de dag en kennismaking Elmar Willems (OVAM), Koen Sips (Cycloop)
09u30-10u30 Keynote & vragenronde: Publiek leiderschap en innovatie in netwerken Katrien Termeer (Universiteit Wageningen)
10u30-10u50 Pauze
10u50-12u00 Praktijkgetuigenis & vragenronde: de vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud: zelf de natuur in je buurt in handen nemen Piet De Becker (Werkgroep Doode Bemde)
12u00-13u00 Lunch
13u00-13u30 Succesfactoren in multi-actor governance en rollen voor overheidsactoren Art Dewulf (Cycloop), Johan Hovelynck (Cycloop)
13u30-15u00 Parallelle workshops met praktijkgetuigenissen*
15u00-15u20 Pauze
15u20-16u20 Panelgesprek & vragenronde: conclusies van de dag en bllik vooruit Marc Craps (Cycloop), Katrien Termeer (Universiteit Wageningen), Jan Van Damme (Instituut voor de Overheid)
16u20-16u30 Slotwoord Elmar Willems (OVAM), Koen Sips (Cycloop)
16u30 Receptie


*U kiest op de dag zelf welke workshop u bijwoont. Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen staan de volgende onderwerpen genoteerd:

Workshopsessies Spreker
Antwerpen aan het woord
Burgerparticipatie, tot hoever?
Jan Vincke
Transition Towns
Transitiebewegingen, gehinderd of versterkt door beleid?
Marc Van Hummelen
C2C-Onderwijs
Kunnen spontane opleidingsinitiatieven het secundair onderwijs veranderen?
Paul Verbruggen
Ecopower
Met duurzame energie richting een coöperatieve economie?
Dirk Vansintjan
Biogrondfonds
Investeren in biolandbouw, haalbare kaart?
Geert Iserbyt
LOGO Kempen
Hoe ondersteunt een lokaal milieu-gezondheidsplan de bodemsanering in Kanaalzone Beerse?
Koen Wynants


De inschrijvingsperiode loopt tot 18 oktober 2012. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 150 personen. Voor meer informatie, bel of mail naar Astrid Verheyen, astrid.verheyen@ovam.be, tel. 015 284 528.Geen opmerkingen:

Een reactie posten