woensdag 30 september 2009

Boek verschenen over multi-actor samenwerking bij het beheer van landschap, landbouw en water

Als de overheid beleid probeert te ontwikkelen en te implementeren voor het beheer van natuur, landbouw of water krijgt ze vroeg of laat te maken met een brede waaier van actoren. Die actoren komen met interessante nieuwe idee├źn, organiseren zich om te protesteren, raken onderling in conflict, ontwikkelen nieuwe vormen van samenwerking of tonen zich onverschillig voor de pogingen van de overheid om hun gedrag aan te sturen.

In het pas verschenen boek Governance in de groen-blauwe ruimte, onder redactie van Gerard Breeman, Katrien Termeer en Henri Goverde van de groep Bestuurskunde (Wageningen Universiteit) wordt in een reeks gevalstudies geanalyseerd hoe overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken aan deze vraagstukken in complexe beleidsnetwerken. Het gaat onder meer over het Europees landbouwbeleid, waterkwaliteit, megastallen, hoogwaterveiligheid, zichzelf organiserende gemeenschappen, duurzame sojaproductie en bodemconservering. Ik heb zelf ook een hoofdstuk in het boek geschreven onder de titel "De kwestie is wat is de kwestie", over hoe actoren omgaan met verschillen in hoe ze de kwestie kaderen of framen. Contacteer me (art@cycloop.org) als je interesse hebt voor dit hoofdstuk.


Het boek kan besteld worden op de website van de uitgever van Gorcum en is goed bruikbaar als cursustekst.

maandag 21 september 2009

MOPAN 2009 & 2010

Op de laatste MOPAN (Multi-Organisational Alliances, Partnerships and Networks) Conferentie in Dublin (juni 2009) organiseerden we als Cycloop een symposium over 'Competing claims on space - Framing interests in multi-actor collaboration'.

Op haar blog rapporteerde Silvia hierover hetvolgende:

"Gedurende een hele dag luisterden we met een min of meer vaste groep naar de verschillende bijdragen die draaiden rond het omgaan met 'ruimte': afval die ruimte inneemt opnieuw opdelven om er energie uit te halen en te recycleren met de nieuwste technologie, gated communities in Nederland, een mooi casevoorbeeld over participatief beheren van een industrieel terrein, enz. Er ontspon zich een interessante discussie over o.a. hoe het 'reframen' van een issue nieuwe belangen aan het licht brengt, het belang van de kwaliteit van de relaties, de mogelijke maar moeilijke rol van een 'neutral' (soort bemiddelaar) in dergelijke processen, er niet op uit zijn om iemands 'frame' te veranderen, omdat dit weerstand oproept en ervaren kan worden als een aanslag op de eigen identiteit. Wat beter werkt is frame 'verbreding'. Enz."


De organisatoren van de conferentie hebben er ondertussen voor gezorgd dat de presentaties te vinden zijn op de website. Klik op de titel van een bijdrage om de presentatie te downloaden.

De volgende MOPAN-conferentie (nummer 17) wordt in 2010 georganiseerd aan Keele University (United Kingdom), van 28 tot 30 juni. Als thema wordt ""Collaboration: Dynamics, Movement and Transformation" voorgesteld. Klik hier voor meer informatie.