woensdag 19 oktober 2011

Action Planning Day: C2C in de praktijk brengen in Vlaanderen


Hoe kunnen we in Vlaanderen Cradle to Cradle (C2C) verder in de praktijk brengen?


Wat gaan we vanaf 2012 doen? Waar kunnen we de C2C-praktijk snel inpassen? Waar zit het zogenaamde
laaghangend fruit? En waaraan zal er op langere termijn moeten worden gewerkt? Welke veranderingen worden nu al best ingezet, wetende dat de vruchten daarvan pas door een volgende generatie geplukt zullen worden?  Wat is eigenlijk de rol van de overheid hierbij? Produceert onze industrie volop C2C of eerder in welomschreven niches? Zal het onderwijs C2C-experimenten opnemen in hun curricula, practica, academia of zelfs in de immobiliaria? En waar zijn de proeftuinen waar kringlopen letterlijk kunnen worden uitgeprobeerd?

Op deze vragen willen we antwoorden formuleren en er concrete acties aan koppelen op de C2C Network Action Planning Day van 26 oktober in Leuven.


In de voormiddag worden de krachtlijnen voorgesteld en besproken voor het uitrollen van Cradle to Cradle in Vlaanderen. We verwelkomen hiervoor deelnemers met een brede interesse en goesting om C2C in Vlaanderen verder te brengen; ook deelnemers die mee willen reflecteren op en richting geven aan verdere verfijning van de actielijnen voor C2C. Dit vormt een belangrijke input voor het verfijnen van de Vlaamse krachtlijnen die we op 15 december 2011 aan een breed publiek ter consultatie willen voorleggen.

In de namiddag wordt gezocht naar actie(-ideeën) en verbanden daartussen. Hiervoor verwelkomen we deelnemers die op een concrete actie broeden of al actie nemen op een van de specifieke terreinen zoals onderwijs, bedrijfsnetwerken, overheidsmaatregelen of ruimtelijke ontwikkeling.We nodigen ook enkele experts uit om deel te nemen aan deze besprekingen. Aan het eind van de namiddag
kunnen de C2C-ambities worden bekendgemaakt..


Deze dag is een initiatief van OVAM en wordt mede georganiseerd door Cycloop.

Inschrijven kan hier: http://ovam.be/jahia/Jahia/pid/2541


Programma
8u30 Onthaal en koffie
9u00 Welkom en doel van de dag, Walter Tempst (OVAM)
9u10 Toelichting programma en werkwijze, Koen Sips (Point Consulting & Cycloop)
9u25 Governance voor C2C: het belang van een multi-actor aanpak, Johan Hovelynck (triagram & Cycloop)
9u45 Krachtlijnen voor het uitrollen van Cradle to Cradle in Vlaanderen, Dirk Le Roy (Sustenuto)
10u15 Interactieve bespreking en feedback
11u00 Pauze
11u15 Plenaire terugkoppeling van feedback
12u00 Conclusies, Dirk Le Roy (Sustenuto) en Johan Hovelynck (triagram & Cycloop)
12u30 Lunch
13u30 Open Space on Governance for C2C
Speeddaten: snel kennismaken met deelnemers en C2C-acties
Eerste inventaris van C2C-acties en actie-ideeën voor: onderwijs, bedrijfsnetwerken, ruimtelijke ontwikkeling , rol en sturing van de overheid Uitwerken van acties, actie-ideeën en -verbanden
15u30 Staging the actions: presentatie van concrete acties en actieverbanden
16u15 Afronding en doorkijk op het vervolg
Afsluitende drink