Over Cycloop


Cycloop is een netwerk voor facilitatie en actie-onderzoek in multi-actor-samenwerking. Het gaat over vormen van samenwerken waar diverse actoren zoals overheden, bedrijven, n.g.o’s, experts, burgers en belangengroepen samenwerken om zogenaamde ‘meta-problemen’ (bv overstromingsbeheer, afvalbeleid, stadsontwikkeling) op een innovatieve manier aan te pakken. Multi-actor samenwerking is aangewezen wanneer diverse ‘actoren’, zoals overheden, bedrijven, wetenschappers, belangengroepen en lokale gemeenschappen van elkaar afhankelijk zijn om complexe situaties samen aan te pakken. Dit is haast steeds het geval bij het zoeken naar duurzame oplossingen.

Centrale thematieken in het werk van Cycloop zijn duurzaamheid, diversiteit, netwerkorganisaties, sociaal leren, sturing, innovatie en systeeminterventies. De specifieke aandacht gaat uit naar het proces, de dynamieken en de relationele kwaliteiten van afstemming tussen verschillende actoren.

Cycloop is een initiatief van vijf organisatiepsychologen met een stuk gezamenlijke geschiedenis aan het Centrum voor Organisatie- en Personeelspsychologie van de Katholieke Universiteit Leuven. Allen hebben ze een expertise in multi-actor samenwerking opgebouwd via actie-onderzoek. De oprichters van Cycloop werken in verschillende kennisinstellingen, maar ze hebben de krachten gebundeld in een netwerk ‘Cycloop’ om de theorie en praktijk van multi-actor-samenwerking vanuit een relationele benadering gezamenlijk verder te ontwikkelen. Johan Hovelynck is verbonden aan de K.ULeuven (Centrum voor Werk-, Organisatie- en Personeelspsychologie), Marc Craps aan de HUBrussel (Centrum voor Duurzaam Ondernemen), Silvia Prins aan de Groep T International Engineering College Leuven, Art Dewulf aan de Universiteit van Wageningen (leerstoelgroep Bestuurskunde). Naast deze opdrachten aan verschillende kennisinstellingen hebben een aantal leden ook een zelfstandige consulting-praktijk: Triagram (Johan Hovelynck), Point Consulting (Koen Sips) en Coaching for Connection (Silvia Prins).

Allen hebben we ervaring met actie-onderzoek, waardoor we willen bijdragen zowel tot de praktijk als tot de theorie over multi-actor samenwerking bijdragen. Onze interventies beogen het procesverloop van concrete, waardevolle initiatieven te ondersteunen en te onderzoeken. Door analyse van de ervaringen vanuit de bestaande theorieën en gezamenlijke reflectie hierover met de betrokken actoren, willen we wetenschappelijk gefundeerde en praktisch toepasbare kennis genereren. Elk heeft zo zijn eigen specialisatie en interesse: afstemming tussen verschillende perspectieven en de (zelf)sturingsvraag (Art Dewulf), groepsdynamische processen (Johan Hovelynck), lokale gemeenschappen en Noord-Zuid samenwerking (Marc Craps), zelfsturing (Koen Sips) en omgaan met diversiteit vanuit een systeem psychodynamisch perspectief (Silvia Prins).

Cycloop biedt workshops en opleidingen aan rond het thema multi-actor samenwerking:
• Ervaringsgerichte multipartij-simulaties
• Faciliatietechnieken en –vaardigheden
• Bemiddeling voor projectleiders van multi-actor projecten
• Stakeholdermanagement als afstemming tussen verschillende actoren
• Methoden voor werken met grote, diverse groepen
• Actie-onderzoek en “appreciative inquiry”

Ook kunnen projectleiders en mensen die projecten willen opstarten, vorm geven en faciliteren een beroep doen op Cycloop voor coaching.

Cycloop kan een belangrijke rol spelen in actie-onderzoeksprojecten zoals stakeholder-analyses, proces-opvolging of evaluaties van multi-actor-samenwerkingstrajecten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten