vrijdag 24 juli 2015

Cursus over multi-actorsamenwerking en duurzaamheid

Dankzij financiering van VLIR-UOS organiseert Cycloop een 10-daagse cursus over multi-actorsamenwerking en duurzaamheid, maar deze keer op locatie (Cuenca, Ecuador), in samenwerking met ACORDES, en in het Spaans!


De cursus richt zich op mid-career professionals uit de Andes-regio, en er zijn beurzen beschikbaar om deel te nemen.

Meer informatie (in het Spaans) vind je op
http://www.ucuenca.edu.ec/recursos-y-servicios/prensa/2159-curso-%E2%80%9Cgobernanza-colaborativa-para-la-sustentabilidad%E2%80%9D

vrijdag 17 april 2015

Opleiding "Samen werken aan samenwerken" voor de gemeente Amsterdam

In opdracht van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) hebben we een opleidingsmodule ontwikkeld voor de directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam. Het is een programme van vier dagen geworden, georganiseerd door leermanager Marij Swinkels van NSOB en verzorgd door Johan Hovelynck, Katrien Termeer en Art Dewulf.

Op de eerste dag hebben we samenwerking vanuit verschillende perspectieven bekeken, met de nadruk op groepsinteractieprocessen.

Dag twee en drie bestonden uit het spelen en bespreken van de spelsimulatie Podocarpus Nationaal Park. Hierin vertegenwoordigen groepjes deelnemers verschillende actoren die betrokken zijn bij het beheer van een nationaal park, waarrond allerlei economische activiteiten plaatsvinden. Deelnemers krijgen informatie informatie over wegen, infrastructuur, mijnconcessies, grondgebruik en de verschillende gebruikszones in en rond het park. Daarnaast is er ook per actor-specifieke informatie, die alleen beschikbaar is voor die actor. Daarin staat het perspectief
van die actor op de problematiek omschreven – wat hij ziet als belangrijkste problemen, belangen en doelen – en een indicatie van eventuele middelen die de actor ter beschikking heeft. Vijf actoren staan centraal in de simulatie:de gemeente, de ngo, de mijnwerkers, de boeren en het
ministerie van milieu. De opdracht die deze groep van actoren meekrijgt is bewust heel open geformuleerd, met name het gezamenlijke beheer van het park, met een focus op wat er de komende twee jaar prioritair zou moeten gebeuren. De Amsterdamse ambtenaren gingen met veel inzet deze uitdaging aan en brachten de actoren tot leven. Dat leidde uiteraard tot conflicten, en ook tot stevige onderhandelingen en pogingen om de aansluiting te vinden tussen de verschilende belangen en perspectieven. Het resultaat was een rijke bron aan ervaringsmateriaal om naar terug te kijken en te leren over complexe samenwerkingsvormen, de rol van de overheid daarin en over de effecten van je eigen gedrag.

De vierde dag was gebaseerd op cases die door de deelnemers zelf werden voorgesteld, en waarmee we in de vorm van intervisie, netwerkanalyse en procesontwerp mee gewerkt hebben. Het was ook voor ons als begeleiders erg leerrijk om inzicht te krijgen in samenwerkingsprocessen in politiek-bestuurlijk gevoelige omstandigheden.

donderdag 22 mei 2014

Cycloop opleiding multi-actor samenwerking in Holguin, Cuba

Cycloop verzorgde in april een cursus multi-actor samenwerking in Holguin, Cuba in het kader van een Vlir-project over voedeselzekerheid en capacity building in de landbouwsector.
Het project loopt gedurende twee jaar en werd na de officiƫle academische start enkele maanden geleden, nu in april praktisch opgestart met een kick-off workshop voor alle betrokken actoren.
Vertegenwoordigers van verschillende overheidsdiesten, vanuit de landbouwsector, een aantal lokale landbouwers uit het studiegebied van Calixto Garcia zelf, en specialisten van verschillende faculteiten van de universiteit van Holguin verkenden samen de scope, het potentieel en de praktische invulling van het project. De missie wordt gecoƶrdineerd door K.U.Leuven die hiervoor samenwerkt met U Gent en Cycloop.
 

GIFT-T project: Green Infrastructure for Tomorrow - Together

Cycloop werkt aan een nieuw project: GIFT-T! - Green infrastructure for tomorrow – together!

In en rond twee gebieden in de Vlaamse Rand rond Brussel wordt het landschap (de groene infrastructuur) aantrekkelijker gemaakt voor en met iedereen die er woont, leeft en werkt.

Specifiek gaat het over het gebied rond het Woluweveld in Zaventem en het gebied rond het Researchpark in Zellik.

Onze rol bestaat erin om de verschillende partners samen te brengen rond het project en met name de communicatie te voeren naar de bedrijven toe om hun betrokkenheid en steun te verkrijgen. Het project wordt ondersteund in opdracht van VLM, de Vlaamse Landmaatschappij, en maakt onderdeel uit van het Europees Interreg programma.

voor meer informatie: www.landscapingyourfuture.bezaterdag 2 november 2013

Symposium ’10 jaar participatie’ (UA, vrijdag 15 november 2013)

Het Antwerps participatienetwerk “Antwerpen aan ’t woord” bestaat 10 jaar. En dat moet gevierd worden! Het is bovendien een goed moment om terug te kijken. En een blik op de toekomst te werpen. Niet enkel met een blik op Antwerpen, maar op diverse steden en gemeenten in Vlaanderen. Op vrijdag 15 november organiseren ze samen met de Universiteit Antwerpen en De Wakkere Burger vzw een Symposium in Antwerpen. Luc Martens, voorzitter van de VVSG zal de dag als ‘Keynote’ inleiden. Daarna wordt gewerkt rond 6 thema’s en 12 cases. Vanuit 6 Vlaamse steden en gemeenten komen politici hun case en visie bespreken. Doel van het Symposium is om te komen tot 10 krachtlijnen; aanbevelingen voor politiek, administratie, middenveld, burgers en kennisinstituten op vlak van ‘participatie’ in steden en gemeenten.
Meer info en inschrijving via http://antwerpenaantwoord.be/content/symposium-10-jaar-participatie-1511

donderdag 18 april 2013

Studiedag interactieve beleidsplanning


Het Instituut voor de Overheid organiseert op 7 mei 2013 een Studiedag over Interactieve beleidsplanning:
Bij interactieve beleidsplanning werken, op initiatief van een overheid, maatschappelijke en overheidspartijen tijdens een intensief traject samen een beleidsplan uit. Dit soort intensieve interactie tussen burger en bestuur wordt regelmatig afgezet tegenover meer traditionele, ‘gesloten’ manieren van consultatie en participatie, zoals inspraak in een late fase van de besluitvorming en (neo)corporatistisch overleg waarbij enkel maatschappelijke toporganisaties worden betrokken. Interactieve beleidsplanning zou betere resultaten opleveren, ook in een context van conflict en protest.
Echter, uit onderzoek blijkt dat succes niet gegarandeerd is, en dat er heel wat randvoorwaarden aanwezig moeten zijn. Niet alle beleidssituaties lenen zich tot interactieve planning. Er zijn heel wat contextuele en organisatorische vereisten om de kansen op goede uitkomsten gaaf te houden.
Tijdens deze studiedag willen we inzicht bieden in het verloop, de mogelijkheden en beperkingen van interactieve beleidsplanning. Tevens formuleren we concrete handvaten met betrekking tot de organisatie van interactieve planning. We voorzien presentaties van sprekers met heel wat praktijkervaring op het vlak van de organisatie van dit soort planprocessen: wat werkt er in de praktijk? En wat werkt er niet? En waarom? Op basis van de  theoretische inzichten, onderzoeksresultaten en praktijkgetuigenissen  die tijdens de studiedag worden aangebracht, kunnen de deelnemers inzicht ontwikkelen in hoe dit soort processen (kunnen) verlopen en krijgen ze aanknopingspunten om concreet aan de slag te gaan bij de organisatie van hun eigen beleidsplanning. Voldoende inzicht in de achterliggende mechanismen van interactieve planvorming zijn immers essentieel om planprocessen ook nog ‘en cours de route’ bij te sturen met het oog op goede resultaten. Deelnemers ontvangen het Handboek Interactieve Beleidsplanning.
Meer informatie en inschrijvingen op http://soc.kuleuven.be/io/ned/vorming/studiedag/ios1305_beleidsplanning.htm

maandag 28 januari 2013

Kandidaten gezocht voor de Sustainable Partnerships Award

Business and Society Belguim meldden op hun website dat ze de samenwerking tussen bedrijven en het middenveld in de kijker willen zetten met Sustainable Partnership Award:
"Business & Society Belgium en KAURI bundelen de krachten van hun netwerken en organiseren de Sustainabale Partnerships Award. Deze Award is de nationale selectieronde voor de European CSR Award, een pan-Europees programma gesteund door de Europese Unie en uitgerold in 28 verschillende landen, met de bedoeling om de meest inspirerende partnerschappen tussen de bedrijven en het middenveld in de verf te zetten.
KMOs, grote bedrijven, NGOs, openbare en academische instellingen, verenigingen, stichtingen, enz. mogen zich kandidaat stellen. De Sustainable Partnerships Award zal projecten belonen die maatschappelijke uitdagingen op een innoverende manier oplossen; de impact op de maatschappij en het bedrijf zal ook worden opgenomen in de projectbeoordeling.
Deelnemen kan tot 1 maart 2013. Een onafhankelijke multi-stakeholders jury (vertegenwoordigers van de bedrijfswereld en het middenveld) zal de dossiers beoordelen. In april 2013 komen de kandidaten en de winnaars in Brussel samen om hun partnerschappen te vieren. De winnaars van de Sustainable Partnerships Award worden ook uitgenodigd op de slotceremonie van de European CSR Award die in juni zal plaatsvinden."
Meer informatie en formulieren zijn te vinden op de website van Business and Society