donderdag 22 mei 2014

Cycloop opleiding multi-actor samenwerking in Holguin, Cuba

Cycloop verzorgde in april een cursus multi-actor samenwerking in Holguin, Cuba in het kader van een Vlir-project over voedeselzekerheid en capacity building in de landbouwsector.
Het project loopt gedurende twee jaar en werd na de officiƫle academische start enkele maanden geleden, nu in april praktisch opgestart met een kick-off workshop voor alle betrokken actoren.
Vertegenwoordigers van verschillende overheidsdiesten, vanuit de landbouwsector, een aantal lokale landbouwers uit het studiegebied van Calixto Garcia zelf, en specialisten van verschillende faculteiten van de universiteit van Holguin verkenden samen de scope, het potentieel en de praktische invulling van het project. De missie wordt gecoƶrdineerd door K.U.Leuven die hiervoor samenwerkt met U Gent en Cycloop.
 

GIFT-T project: Green Infrastructure for Tomorrow - Together

Cycloop werkt aan een nieuw project: GIFT-T! - Green infrastructure for tomorrow – together!

In en rond twee gebieden in de Vlaamse Rand rond Brussel wordt het landschap (de groene infrastructuur) aantrekkelijker gemaakt voor en met iedereen die er woont, leeft en werkt.

Specifiek gaat het over het gebied rond het Woluweveld in Zaventem en het gebied rond het Researchpark in Zellik.

Onze rol bestaat erin om de verschillende partners samen te brengen rond het project en met name de communicatie te voeren naar de bedrijven toe om hun betrokkenheid en steun te verkrijgen. Het project wordt ondersteund in opdracht van VLM, de Vlaamse Landmaatschappij, en maakt onderdeel uit van het Europees Interreg programma.

voor meer informatie: www.landscapingyourfuture.be