zaterdag 2 november 2013

Symposium ’10 jaar participatie’ (UA, vrijdag 15 november 2013)

Het Antwerps participatienetwerk “Antwerpen aan ’t woord” bestaat 10 jaar. En dat moet gevierd worden! Het is bovendien een goed moment om terug te kijken. En een blik op de toekomst te werpen. Niet enkel met een blik op Antwerpen, maar op diverse steden en gemeenten in Vlaanderen. Op vrijdag 15 november organiseren ze samen met de Universiteit Antwerpen en De Wakkere Burger vzw een Symposium in Antwerpen. Luc Martens, voorzitter van de VVSG zal de dag als ‘Keynote’ inleiden. Daarna wordt gewerkt rond 6 thema’s en 12 cases. Vanuit 6 Vlaamse steden en gemeenten komen politici hun case en visie bespreken. Doel van het Symposium is om te komen tot 10 krachtlijnen; aanbevelingen voor politiek, administratie, middenveld, burgers en kennisinstituten op vlak van ‘participatie’ in steden en gemeenten.
Meer info en inschrijving via http://antwerpenaantwoord.be/content/symposium-10-jaar-participatie-1511

donderdag 18 april 2013

Studiedag interactieve beleidsplanning


Het Instituut voor de Overheid organiseert op 7 mei 2013 een Studiedag over Interactieve beleidsplanning:
Bij interactieve beleidsplanning werken, op initiatief van een overheid, maatschappelijke en overheidspartijen tijdens een intensief traject samen een beleidsplan uit. Dit soort intensieve interactie tussen burger en bestuur wordt regelmatig afgezet tegenover meer traditionele, ‘gesloten’ manieren van consultatie en participatie, zoals inspraak in een late fase van de besluitvorming en (neo)corporatistisch overleg waarbij enkel maatschappelijke toporganisaties worden betrokken. Interactieve beleidsplanning zou betere resultaten opleveren, ook in een context van conflict en protest.
Echter, uit onderzoek blijkt dat succes niet gegarandeerd is, en dat er heel wat randvoorwaarden aanwezig moeten zijn. Niet alle beleidssituaties lenen zich tot interactieve planning. Er zijn heel wat contextuele en organisatorische vereisten om de kansen op goede uitkomsten gaaf te houden.
Tijdens deze studiedag willen we inzicht bieden in het verloop, de mogelijkheden en beperkingen van interactieve beleidsplanning. Tevens formuleren we concrete handvaten met betrekking tot de organisatie van interactieve planning. We voorzien presentaties van sprekers met heel wat praktijkervaring op het vlak van de organisatie van dit soort planprocessen: wat werkt er in de praktijk? En wat werkt er niet? En waarom? Op basis van de  theoretische inzichten, onderzoeksresultaten en praktijkgetuigenissen  die tijdens de studiedag worden aangebracht, kunnen de deelnemers inzicht ontwikkelen in hoe dit soort processen (kunnen) verlopen en krijgen ze aanknopingspunten om concreet aan de slag te gaan bij de organisatie van hun eigen beleidsplanning. Voldoende inzicht in de achterliggende mechanismen van interactieve planvorming zijn immers essentieel om planprocessen ook nog ‘en cours de route’ bij te sturen met het oog op goede resultaten. Deelnemers ontvangen het Handboek Interactieve Beleidsplanning.
Meer informatie en inschrijvingen op http://soc.kuleuven.be/io/ned/vorming/studiedag/ios1305_beleidsplanning.htm

maandag 28 januari 2013

Kandidaten gezocht voor de Sustainable Partnerships Award

Business and Society Belguim meldden op hun website dat ze de samenwerking tussen bedrijven en het middenveld in de kijker willen zetten met Sustainable Partnership Award:
"Business & Society Belgium en KAURI bundelen de krachten van hun netwerken en organiseren de Sustainabale Partnerships Award. Deze Award is de nationale selectieronde voor de European CSR Award, een pan-Europees programma gesteund door de Europese Unie en uitgerold in 28 verschillende landen, met de bedoeling om de meest inspirerende partnerschappen tussen de bedrijven en het middenveld in de verf te zetten.
KMOs, grote bedrijven, NGOs, openbare en academische instellingen, verenigingen, stichtingen, enz. mogen zich kandidaat stellen. De Sustainable Partnerships Award zal projecten belonen die maatschappelijke uitdagingen op een innoverende manier oplossen; de impact op de maatschappij en het bedrijf zal ook worden opgenomen in de projectbeoordeling.
Deelnemen kan tot 1 maart 2013. Een onafhankelijke multi-stakeholders jury (vertegenwoordigers van de bedrijfswereld en het middenveld) zal de dossiers beoordelen. In april 2013 komen de kandidaten en de winnaars in Brussel samen om hun partnerschappen te vieren. De winnaars van de Sustainable Partnerships Award worden ook uitgenodigd op de slotceremonie van de European CSR Award die in juni zal plaatsvinden."
Meer informatie en formulieren zijn te vinden op de website van Business and Society

woensdag 16 januari 2013

Leida Rijnhout over "Degrowth" op de nieuwjaarsbijeenkomst van Cycloop

In boekhandel De Zondvloed in Mechelen hebben we met het Cycloop-netwerk het jaar feestelijk ingezet. Naast de gezellige babbel en de nodige drankjes en hapjes was er ook tijd voor inhoud. We hadden Leida Rijnhout van ANPED uitgenodigd voor een lezing over Degrowth. Een interessant, innovatief en controversieel thema dat heel wat vanzelfsprekendheden in vraag stelt over economische groei, bruto nationaal product, duurzaamheid, groene economie, productiesystemen en dergelijke. Het leidde tot geanimeerde discussies met de aanwezigen over lokale productie en globale kennisuitwisseling, alternatieve uitwisselingssystemen zoals LETS, positieve en negatieve interestvoeten, transitiescenario's en doemscenario's, en zo meer.

Voor wie er niet bij was, Leida Rijnhout is ook op Vimeo te zien


Degrowth in London - Leida Rijnhout from ceecec project on Vimeo.

vrijdag 4 januari 2013

Al het beste voor 2013!

Bijzondere nieuwjaarsgroeten uit Montevideo van Cycloop-lid Marc Craps, en bij uitbreiding van het hele Cycloop-team!