zondag 25 september 2011

Simulatiespelen als tools voor leren over en in multi-actorsamenwerking

In het tijdschrift Develop is een artikel verschenen over simulatiespelen als tools voor leren over en in multi-actorsamenwerking (klik hier om het te downloaden), als deel van een special issue over "particileren".


Het uitgangspunt wordt in de inleiding als volgt verwoord:

"In contexten waar actoren met uiteenlopende achtergronden proberen samen te werken zijn participeren en leren onlosmakelijk met elkaar verbonden, zo zullen we in dit artikel betogen. Wanneer verschillende actoren als partners in een veranderingstraject participeren, vereist deelnemen een belangrijke mate van leren on the spot. Door te leren over de prioriteiten, belangen en perspectieven van de andere actoren wordt dialoog, afstemming en onderhandeling mogelijk."

Vervolgens worden de mogelijkheden van simulatiespelen verkend om te leren over framing in multi-actorcontexten:

"Simulatiespelen bieden heel wat mogelijkheden om te leren over framing in multi-actorcontexten. Als een vorm van ervaringsleren kunnen simulatiespelen voor deelnemers situaties creëren waarin verschillende actoren en verschillende frames prominent zijn. Dit kan door deelnemers in subgroepen actoren te laten vertegenwoordigen met uiteenlopende belangen en perspectieven, en interactiemomenten tussen die actoren te voorzien. Op die manier ontstaat de beleving van een sociaal systeem in miniatuur. De ambitie is daarbij  niet de simulatie zo goed mogelijk een bepaalde praktijksituatie te laten weerspiegelen, maar een interactiecontext te creëren waarin hetzelfde soort processen zich kunnen voordoen. Dit soort multi-actorsimulaties biedt mogelijkheden voor leer-, interventie- en onderzoekstrajecten met betrekking tot multi-actorsamenwerking en framing in het bijzonder."

Tenslotte wordt de ontwikkeling besproken van de multi-actor simulatie "Podocarpus Nationaal Park", en de ervaringen met deze simulatie in een variëteit aan contexten:
"Op procesniveau kunnen deelnemers leren overenere procedurele kwesties zoals het belang van actief luisteren, vergaderingen voorzitten, agenda’s, opmaken en tijd bewaken. Specifiekere procesinzichten hebben naast framing betrekking op het vertegenwoordigen van een achterban, op onderhandelingsstrategieën, op omgaan met conflicten, het afspreken van grondregels, en op sturing en begeleiding van multi-actorsamenwerking."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten