zondag 29 augustus 2010

Cradle-to-Cradle

Eerder dit jaar is de officiële aftrap gegeven van het Cradle-to-Cradle Network (C2CN) project, gefinancierd door de EU. De lead partner is de provincie Nederlands Limburg, en voor België speelt de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM) speelt een belangrijke rol. In totaal nemen 10 overheidsinstellingen vanuit heel Europa deel.

Het Cradle-to-Cradle concept staat voor het ontwerpen van producten en omgevingen zodanig dat er geen afval ontstaat, net zoals in de natuur waar afval van het ene organisme voedsel is voor het andere. Dit gaat een stuk verder dan het gebruikelijke recycleren, waarbij afval van een product wordt gebruikt om een nieuw product van lagere kwaliteit te fabriceren ('down-cycling'). Bij Cradle-to-Cradle gaat het onder andere om het opzetten van slimme materiaalstromen waarbij alle onderdelen van producten hergebruikt kunnen worden. Naast technische kwesties komen daarbij een hele reeks organisatorische vragen kijken: hoe her-organiseer je productieketens? hoe maak je de eindgebruiker tot leverancier van grondstoffen? wat is de rol van de overheid? Ook op dit soort 'governance' vragen zoekt het project antwoorden.

Cycloop maakt deel uit van het expert-team "Governance" in het INTERREG IVC project Cradle-to-Cradle Network. In opdracht van OVAM hebben we onder andere meegewerkt aan het faciliteren van een Vlaamse stakeholderworkshop, aan het maken van een studie over 'governance for C2C', aan het verzamelen van gevalstudies en aan het organiseren van de internationale thema-workshop over governance in Leuven.

Geïnteresseerd? Er is heel wat informatie op het web te vinden over dit project:
- Aankondiging van de start van het project
- Een aankondiging en nieuwsbrief op de website van OVAM
- Presentaties en documenten van de Vlaamse stakeholderworkshop (inclusief onze inleidende presentatie over governance)
- Presentaties van governance case studies
- Een website van OVAM waar cases op verzameld worden

Wordt vervolgd ...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten